facebook picasa

SEND A MESSAGE: Words of inspiration. Words of friendship. Words of love. This piece of art carries a message; embrace it and live it.

Tavlornas utförande

tavla_03_900x670

Grundutförande på tavlorna är vitt på vitt, det vill säga vita tecken på vit bakgrund. Anledning till detta är dels att tavlan får liv i de många skuggeffekter som uppträder vid olika belysning och dels att vi ser blindskrift som något känsligt och vackert som bäst framhävs av det enkla.

Valmöjligheten finns att förstärka ett nyckelord i det valda budskapet genom att en plupp i något av nyckelordets tecken färgas i en avvikande färg (t ex röd, gul, orange eller cerise). Plupparna är i regel i samma storlek oavsett format på tavlan.

Varje tavla har en ”budskapsplatta” i nedre högra hörnet där budskapet står skrivet i såväl blindskrift som ”vanlig” text. Denna platta kan väljas i en frostad vit eller en orange färg.

Av erfarenhet vet vi att alla budskap inte gör sig rättvisa i alla format. Därför bör budskap och format väljas i samarbete med ae:send a message. Vid beställning skickar vi en digital skiss på tavlan i valt utförande för godkännande innan vi påbörjar tillverkningen. Vi förbehåller oss rätten att neka tillverka budskap som inte är förenliga med våra värderingar.