facebook picasa

SEND A MESSAGE: Words of inspiration. Words of friendship. Words of love. This piece of art carries a message; embrace it and live it.

Om oss och tavlorna

vernissage_02

Bakom adolfsson ekeblad:send a message står vi – Sofie Adolfsson och Kristina Ekeblad. Vi fick idén att använda punktskrift som konstform efter diskussioner om att konst och kommunikation är gränslöst. Vi tilltalades av tanken att högljutt kunna förkunna ett budskap på en stor yta, utan att direkt avslöja det för betraktaren, genom att utgå från punktskrift och förstora dess former.

Vi utvecklade vår idé till ett koncept vi valt att kalla send a message. Vi erbjuder tavlor med personliga budskap som talar till mottagaren. Budskap som kan inspirera, betyga vänskap eller tala om kärlek. En påminnelse för betraktaren eller ägaren att ta till sig och förverkliga. Något att leva efter – Live your message.

Budskapet blir genom punktskriftens formspråk till konst där enkelheten, de vackra formerna och skuggeffekterna vid ljussätttning bara är en dimension av tavlorna. Budskapet avslöjas inte för betraktaren förrän denne kommer tavlan nära. Tillräckligt nära för att läsa texten på den mindre bricka i plexiglas, som sitter fäst på varje tavla, där budskapet är förtydligat i både vanlig text och punktskrift. Tavlorna ger en möjlighet att säga något stort – utan att höras. Att använda stora bokstäver, upphängda synligt på en vägg, men där hemligheten behålls enbart för de som tillåts komma nära.

Ge dig själv eller någon annan en tavla att leva efter. Titta in under ”beställ en tavla” för att se hur du kan få ett eget budskap på en egen tavla. Och undrar du något, så maila oss gärna!

Då vi hämtar inspiration från de blindas språk har vi valt att låta delar av förtjänsten vid tavelförsäljningen gå till verksamhet för synskadade barn och ungdomar.