facebook picasa

SEND A MESSAGE: Words of inspiration. Words of friendship. Words of love. This piece of art carries a message; embrace it and live it.

Kan jag välja vilken text som helst?

Tanken bakom ae: send a message är att den valda texten skall innehålla ett budskap och ha en speciell betydelse för ägaren. Om du har något speciellt uttryck som betyder mycket för dig kan du beställa detta, men i de fall texten är lång eller du väljer ett litet format kan det vara snyggast att plocka ut nyckelord i budskapet. Vi kommer gärna med förslag på hur vi tycker att ditt budskap gör sig bäst. Vi förbehåller oss rätten att neka tillverka budskap som inte är förenliga med ae: send a messages värderingar.

Vilka format finns?

Vi använder oss av ett antal olika kvadratiska och rektangulära format, t.ex. kvadratiska i format 60, 70, 80, 90 och 100 cm och rektangulära i format 60*80, 40*120, 70*100, 80*100 och 120*100 cm. Då vissa format inte gör en del budskap rättvisa bör budskap och format väljas i samarbete med ae: send a message. Vi skickar en digital skiss på tavlan för slutgodkännande innan vi påbörjar tillverkningen av tavlan. Vi kan även specialtillverka udda format, kom gärna med önskemål!

Kan jag få min tavla i andra färgutföranden?

Grundutförande är vitt på vitt, dvs. vita tecken på vit bakgrund. Vi erbjuder möjlighet att förstärka ett nyckelord genom att en plupp färgas i en avvikande färg (t ex röd, gul, orange eller cerise). Varje tavla har en ”budskapsplatta” i nedre högra hörnet där budskapet står skrivet i såväl blindskrift som ”vanlig” text. Denna platta kan väljas i en frostad vit eller en orange färg.

Är det riktig punktskrift på plexiglasplaketten?

Ja, tavlans budskap framgår på plaketten dels med ”vanlig” skrift och dels med riktig punktskrift. De stora ”plupparna” på tavlorna är inte läsbara som punktskrift eftersom den har fasta måttregler för att vara läsbart. Vi har inspirerats av punktskriftens former och sammansättning och skapat våra tavlor utifrån det.

Hur lång är leveranstiden?

Det är många moment i tillverkningen av tavlorna och ibland finns viss ledtid p.g.a. beställning av delar från tredje part. Vi arbetar alltid för att du skall få din tavla inom en rimlig väntetid men oftast är leveranstiden ca 1-2 månader, beroende av hur många beställningar vi har.