facebook picasa

SEND A MESSAGE: Words of inspiration. Words of friendship. Words of love. This piece of art carries a message; embrace it and live it.

prev next

| Om AE: Send a message

adolfsson ekeblad:send a message gör tavlor inspirerade av punktskrift. Motiven är ord som uppmuntrar – att prestera, att leva ett gott liv eller för att betyga vänskap och sann kärlek. Tavlor med stora ord i subtil form, som bär personliga budskap för mottagaren att ta till sig och förverkliga. Live your message.

| Send a message

Words of inspiration. Words of friendship. Words of love. This piece of art carries a message; embrace it and live it. Part of the proceeds are donated to charities for visually impaired children – thank you for helping a good cause.

Tavlornas utförande

Grundutförande på tavlorna är vitt på vitt, det vill säga vita tecken på vit bakgrund. Anledning till detta är dels att tavlan får liv i de många skuggeffekter som uppträder vid olika belysning och dels att vi ser blindskrift som något känsligt och vackert som bäst framhävs av det enkla. Valmöjligheten ...

Tavlor till salu

Grundtanken med send a message är att man ska kunna beställa ett personligt budskap som en egen tavla. Men emellanåt skapar vi tavlor av ord och budskap som vi själva tycker mycket om. De tavlorna kommer du snart att kunna se här. Kanske hittar du just din tavla bland ...

Beställ en tavla

Om ni är intresserade av att beställa en tavla med ett eget budskap mailar ni oss på aesendamessage@gmail.com. Skriv det önskade budskapet och berätta gärna lite om det. Samt om ni har önskemål på tavlans storlek eller funderingar på hur budskapet skulle göra sig bäst. Vi gör därefter ett förslag på tavlan samt ...

Om oss och tavlorna

Bakom adolfsson ekeblad:send a message står vi – Sofie Adolfsson och Kristina Ekeblad. Vi fick idén att använda punktskrift som konstform efter diskussioner om att konst och kommunikation är gränslöst. Vi tilltalades av tanken att högljutt kunna förkunna ett budskap på en stor yta, utan att direkt avslöja det för ...